ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παντελής Νικολαΐδης
Συντονιστής της Πρωτοβουλίας ReBrain-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 2ος ΌΡΟΦΟΣ 26441, Πάτρα
2613-613521-2