ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟ 2021
6/8/20

Το 2021 αποτελεί μία χρονιά ορόσημο για τη χώρα μας.  Κλείνουν 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση που έφερε την απελευθέρωση της Ελλάδας μας. Παράλληλα με τις πρωτοβουλίες ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτισμού και του Ελληνικού Πνεύματος που έχουν λάβει χώρα στο πεδίο προβολής των αξιών μας, η πρωτοβουλία REBRAIN GREECE σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και υπό το συντονισμό του πρώτου Περιφερειακού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας REBRAIN WESTERN GREECE ανακοινώνει την ίδρυση του μόνιμου θεσμού της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ με αρχή τον Σεπτέμβριο του 2021, στο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. 

Η Δημιουργία του θεσμού της Παγκόσμιας Επιστημονικής Ολυμπιάδας, στην Αρχαία Ολυμπία, αποτελεί την απαρχή ενός συστηματικού πλαισίου αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης για τη διαμόρφωση ευφυών δημόσιων πολιτικών, οι οποίες θα επιλύουν πολύπλοκα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, ενδεικτικά: η υγειονομική κρίση, το μέλλον της εργασίας και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, οι τρόποι αντιμετώπισης της δημογραφικής γήρανσης κλπ.

Στόχο αποτελεί η ενίσχυση και η ενδυνάμωση του ρόλου της επιστημονικής γνώσης στο σχεδιασμό των δράσεων δημόσιας πολιτικής μέσω της διοργάνωσης του ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου διεθνούς εμβέλειας με επιστημονικές θεματικές προτεραιότητες που θα καθορίζονται ανά έτος. Στο πλαίσιο αυτό θα προσκαλούνται κορυφαίοι επιστήμονες και πανεπιστήμια, από όλο τον κόσμο, για να συνεισφέρουν με την επιστημονική τους γνώση στην επίλυση πολύπλοκων δημόσιων προβλημάτων και στην αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων.

Αποτελεί την πρώτη επιστημονική εφαρμογή της προτεραιότητας που προβλέπεται στο Σύμφωνο Συνεργασίας της Πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος της 31ης Ιανουαρίου 2020, η οποία σχεδιάζεται το Σεπτέμβριο του 2021. Θεμελιώδη αρχή της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ αποτελεί η μεταφορά του πνεύματος του Ολυμπισμού στο πεδίο της επιστήμης.

Η επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση, θα αποτελεί τη βάση για την ανάλυση και επίλυση δημοσίων προβλημάτων. Συνεπώς η λήψη αποφάσεων θα είναι πιο έγκυρη και πιο αποτελεσματική καθώς θα εδράζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων (data driven) και στην επιστημονική τεχνογνωσία. Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο μια νέα κουλτούρα συλλογικής τεχνογνωσίας (growth mindset), για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την οργανωμένη πολιτεία, σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, λόγω της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών, αλλά και των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της υγειονομικής κρίσης που επηρεάζει την κοινωνία την εργασία και την οικονομία.