Χαιρετισμός του Φωκίωνα Ζαΐμη
3/7/20

Στόχος μας, ένα ψηφιακό, πράσινο και έξυπνο μέλλον. Μια ανεξερεύνητη περιοχή γεμάτη δυνατότητες και νέες ευκαιρίες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πρέπει να γίνει καινοτόμα για να εκμεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες. 

Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία και κοινές επενδύσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερες ευκαιρίες για τις εταιρείες να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να επωφεληθούν από μια συνδεδεμένη, παγκόσμια οικονομία.

Φωκίων Ζαΐμης
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας