8ο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο - Ανακοίνωση της ίδρυσης Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας
7/7/20

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το 8ο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο από τις 2 ως 4 Ιουλίου 2020 στην Πάτρα. 

Κεντρική στιγμή του συνεδρίου αποτελεί η δημόσια ανακοίνωση της ίδρυσης Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την υποστήριξη της Περιφέρειάς Δυτικής Ελλάδας με τη σύμπραξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Το Rebrain Western Greece αποτελεί ένα σύγχρονο εγχείρημα σχεδιασμού ευφυών δράσεων και δημόσιων πολιτικών για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που εδράζεται στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για την υποστήριξη του ραγδαία μεταβαλλόμενου τοπίου στην Εργασία. 

Ήδη, η ομάδα του HUB έχει ολοκληρώσει μια δέσμη μέτρων και μεταρρυθμίσεων για το μέλλον της εργασίας, η οποία βρίσκεται στη φάση έγκρισης χρηματοδότησης. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, η Ακαδημία Δεξιοτήτων, ο Φορητός Ατομικός Εκπαιδευτικός Λογαριασμός, η Πύλη Κυκλικής Οικονομίας ΚΥΚΛΟΝΟΜΩ και  δράσεις για τις οποίες θα υπάρχουν επόμενες ανακοινώσεις σύντομα.